คณะครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจคุมสอบและนำนักเรียนสอบธรรมที่โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

ครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจร่วมคุมสอบนักเรียนที่เข้าสอบธรรมสนามหลวงณ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา บรรยากาศเป็นไปด้วยดี