คณะครู รร.ดล.ร่วมงานศพ ในชุมชน

คณะครูร่วมงานศพ นายสุริยุทธ ศรีเศิล (โป้ง) ณ บ้านเลขที่ 26 บ้านดอลหลี่ หมู่ที่ 10 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ