คณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน (29-01-2561)
LINE it!

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 คณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อมาติดตามความยั่งยืนและความก้าวหน้าของกรดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และรับฟังการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณอีกด้วย