คณะ อสม.บ้านยางชุมภูมิตำรวจตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียน

คณะ อสม.บ้านยางชุมภูมิตำรวจตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ขอขอบคุณ อสม. ทุกท่านที่ให้การดูแลลูกลูกนักเรียนด้วยดีเสมอมา ขอบคุณครับ...21-10-2020 11:50:03