ความสำเร็จของลูกคือความภูมิใจของพ่อแม่

น้องปั้น ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ ครูอภิชาติ บุญสมยา ครูโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและวงค์ตระกูล ในการแข่งขันทั้งเครื่องบิน พลังยาง เครื่องบินบังคับวิทยุ และโดรน ขอชื่นชมในความสามารถ ครับ