ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุด

ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดคือคุณไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลย
https://training.simk4.com/vsp?id=097694802015-11-2021 11:33:34