คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของนายกรัฐมนตรี ..ฯพณฯประยุทธ์ จันทร์โอชา...ได้แก่.....รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี....