คำขวัญและสาร เนื่องโอกาส ?วันเด็กแห่งชาติ? ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ.

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ และอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ ทุกคนเฝ้รอจะได้ยินข้อคิดดีๆ จากบุคคลที่สำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในปีนี้ทางโรงเรียนวัดเตาปูนจึงได้รวบรวมสารวันเด็กจากบุคคลทั้ง 2 ท่าน มาให้ได้รับทราบกันครับ......