คุณครูโรงเรียนวัดเตาปูนเข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2560 คุณครูโรงเรียนวัดเตาปูน ได้แก่ นายสุภัทรชัย กระสินหอม ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปี 2560 ที่โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม. เพื่อใช้ในการประเมิน ITA สพป.สระบุรี 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ครับ