งานชุมชน

ร่วมเคารพศพผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านเขตบริการ