งานเกษียณ อ.อาภรณ์ เจริญไชย

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านดอนยานางได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับคุณครูอาภรณ์ เจริญไชย เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา20/12/2557