จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ธ.ค.61

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561