ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง (ผอ.สพป.สระบุรี2) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ท่านดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน และเยี่ยมชมอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ และพบปะพูดคุยให้กำลังคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนอย่างเป็นกันเองอีกด้วยครับ16-03-2561