ตรวจสอบจำนวนเด็ก รร.บ้านดอลหลี่

คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะครูประจำชั้นตรวจสอบจำนวนเด็ก นร.ตามความเป็นจริง