ติดตั้งระบบน้ำ

รร.ดล.ติดตั้งระบบน้ำให้ นร.ใช้บริโภคใน รร.30-06-2562