ต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยลุง ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ25/02/2558