ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ (23/12/2559)
LINE it!

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ท่านณรงค์ เรืองเกษม ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พวกเราชาวนครโปรดสัตว์ยินดีต้อนรับท่านเป็นอย่างยิ่้ง