ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (30-11-2559)
LINE it!

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนแทรง จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว