ทรงพระเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ ทศมินทรราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ