ทอดกฐินสามัคคี

โรงเรียนบ้านแทรงนำโดยผู้อำนวยการอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านแทรง