ทอดถวายผ้าป่า

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท-ชาวบ้านร่วมกันทอดผ้าป่าข้าวเปลือก