ทัศนศึกษา จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ได้พานักเรียนชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษาที่ จ.เชียงราย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเดินทางด้วย20/08/2560