ทางไปนมัสการ หลวงปู้สรวง

บ้านสี่แยกนาเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
เป็นเส้นทางไปประเทศกัมพูชา ผ่านด่านช่องสงำ และเป็นทางไปนมัสการหลวงปู้สรวง อีกด้วย