ทำความดีก่อนขึ้นเรียนเช้านี้ครับ

สะอาดเรียบร้อยดีครับ