ธรรมยาตรา

อิ่มบุญ ณ วัดบ้านราษีพัฒนา หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแทรง