ธรรมสัญจร

วันนี้พุธที่ 14 ต.ค.63 พระธรรมสัญจรได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูนักเรียนทุกคน เรื่อง เก่ง ดี มีสุข15-10-2020 13:03:18