นร.รร.ดล.ป.4-5 ร่วมกิจกรรม

นร.ดล.ร่วมกิจกรรม ณ รร.บ้านโนกระสัง ต.สมอ อ.ปรางค์กู๋ อย่างสนุกสนาน