นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม ดนตรีคู่ชีวิต และร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต (นักเรียนในยุค 4.0)

นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม ดนตรีคู่ชีวิต และร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต (นักเรียนในยุค 4.0) โดยแสดงดนตรีแบบโฟล์คซองและขับร้องประสานเสียง ต้อนรับท่านอัมพร พินะสา (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ) ในงาน Obec Awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...