นักเรียน....กราบ

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบูรพาจารย์และปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ความอ่อนน้อมถ่อมตนแก่นักเรียน18/06/2558