นัดพบกันที่ อาคาร วีสมหมาย

นัดพบกันที่อาคาร วีสมหมาย จังหวัดศรีสะเกษ ทดสอบเครื่องบิน และใบพัดรุ่นใหม่