นายประกอบ สอนใหม่ ประธานกลุ่มกุดจิกนากลาง

นายประกอบ สอนใหม่ ประธานกลุ่มกุดจิกนากลาง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กุดจิกนากลางเกมส์ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านสองคร27-11-2560