นายอบต.นากลาง ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกุดจิกนากลางเกมส์

พิธีเปิดการแข่งขันกุดจิกนากลางเกมส์ นายก อบต.นากลาง นายถิ่น เติบสูงเนิน ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน27-11-2560