นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558