นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ เพื่อขยายผลเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 58