นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแสง พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ22/06/2558