นิเทศเปิดเทอม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงนิเทศเปิดเทอม