บริการถ่ายรูปจบพร้อมรูปอนุสรณ์รุ่น (24/10/2558)
LINE it!