บริจาคทุนการศึกษา

วันนี้พฤหัสบดีที่11ต.ค.61 มีท่านสุภาพบุรุษชาวต่างชาติมากับครอบครัวคนบ้านแทรง ได้โทรศัพท์ประสานมาหาว่าจะ นำเงินมามอบให้โรงเรียน