บัณฑิตน้อย

ผู้ปกครอง ชื่นชม ยินดี และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อลูกสำเร็จการศีกษาและเป็นแรงผลักดันให้ลูกได้มีความมานะในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในโรงเรียนของเราอีกต่อไป21/04/2558