บ้านดินแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

บ้านดินแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ที่บ้านยางชุมภูมิตำรวจ เปิดเทอมจะพานักเรียนไปศึกษาและเรียนรู้อีกครับ เพราะมีอะไรหลายหลายอย่างให้ศึกษาอีกมากครับ30-04-2562