ปฐมนิเทศนักเรียน

โรงเรียนบ้านแทรงปฐมนิเทศนักเรียนวันแรกเปิดเทอม