ประกาศผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

7 ธันวาคม 2561 ประกาศผล ระดับภาค ปีการศึกษา 2561
7 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 45 และ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 14 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์