ประชุมก่อนเปิดเทอม

ผอ.ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมประจำปี 2562