ประชุมบุคลากร รร.ดล.

ประชุมบุคลากร รร.ดล. ครั้งที่ 03/2562 เพื่อปรึกษาหารือให้เป็นแนวเดียวกันในการปฏิบัติงาน เป็นต้น