ประชุมผู้ปกครอง ปี 2562

รร.ดล.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเทอม ใหม่ พร้อมฟังนโยบายจาก ผอ.รร.ดล.และรับเงินอุปกรณ์การเรียน เพื่อที่จะไปจัดซื้อให้ ลูกๆ นร.ของตนเองก่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ