ประชุมออมทรัพย์/ประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา6โสนห้วยใต้

14 มีนาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา6โสนห้วยใต้ ได้จัดประชุมสามัญกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา6โสนห้วยใต้ และประชุมสัมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านอาวอย