ประชุมเตรียมงานวันเด็ก

โรงเรียนบ้านแทรงประชุมเตรียมงานวันเด็ก ณ อบต.ห้วยสำราญ