ประชุม..คณะกรรมการสถานศึกษา

เมือวันที่..19 พ.ย.61.รร.บ้านหนองตลาดได้จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน...ปรึกษา..เรื่องการจัดกิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน