ประธานชมรมพัฒนามาตรฐานฯ ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย (02/07/2558)
LINE it!

ในช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ของปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค.2558

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง นำคณะครูศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย เพื่อนำแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการและบริหารการศึกษา