ประเมินครูผู้ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 13 /1/62

นายสายบุตร พันธ์เสนได้รับการประเมินครูผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย14-01-2562